7aa247_5415f5485f1341b1a87fa2335bfe7e1c_mv2

了解自己的身體後,應該如何開始做運動呢 ?照顧小朋友已經好攰,為什麼我要做運動呢?

其實除了為自己身體、體態之外,媽媽要知道 , 小朋友容易在耳濡目染的熏陶下受影響,所以,媽媽做運動不但是一個良好的榜樣,同時亦會為小朋友自然帶來一個良好的生活習慣。

做運動的好處:

  • 幫助減重
  • 增強心肺功能
  • 訓練肌力
  • 增加日常運動嘅能量
  • 減壓
  • 改善睡眠質素
  • 令自己開心,減低患上產後抑鬱症嘅機會
  • 建立良好嘅習慣,做一個良好嘅榜樣比小朋友