7aa247_0c8c58a2faa74aceb5624643a8873cc0f000

在家也可做的簡單運動,記得留意自己姿勢是否正確!

(以下活動經由健身教練建議,如有任何身體固有毛病或任何不適,請向您的醫生查詢專業意見.

我好痛做唔到運動!-覺得痛的原因?

要因應個別身體情況, 一般如果沒有同生產有關嘅併發症, 產後6星期, 經婦產科醫生檢查復原正常的話, 就可以諮詢物理治療師。經檢查再設計最適合你嘅訓練方式, 亦可配合紮肚療程, 令效果更好